Language / Taal

Connect

deur Minette Krog en Antoinette Erasmus
Illustrasies: Magriet Brink

 

7 Lesse om kinders te begelei om met God en met ander in ’n digitale wêreld te connect

In hierdie boek kyk ons na die invloed van meer spesifiek skermtegnologie op veral kinders. Die belangrike is dat ons die regte gewoontes moet aankweek om dit gebalanseerd te gebruik. Kinders word begelei om gevare raak te sien en versigtig te wees dat verhoudinge nie benadeel word nie.

Om betekenisvolle konneksies met mense te maak het dit nodig geraak om soms tegnologiese konneksies te breek, sodat ons werklik weer op ons verhoudings met mekaar en met God kan fokus.

Hierdie reeks kan gebruik word deur persone in kinderbediening, onderwysers en ouers. Dit kan gebruik word vir grootgroep- of kleingroep-aanbiedings, asook gesprekspunte vir individuele geselstye. Dit is gerig op kinders tussen die ouderdom 9- tot 13-jaar, aangesien dit die ouderdom is waarop baie kinders deesdae selfone kry, maar kan ook vir ander ouderdomme aangepas word.

Die reeks bestaan uit

  • •  Handleiding met sewe Skrifgetroue lesse.
  • •  CD met PowerPoint-aanbiedinge en visuele hulpmiddels.

Dr Hugo Theron (PhD Kliniese Sielkundige) skryf oor Connect:

“Tegnologie beloof so baie en doen selfs meer, maar êrens tussen die belofte en die doen, is dit asof die selfoon of rekenaar ook ons baas word, asof die PlayStation of tablet vir ons begin dikteer hoe ons ons lewens moet leef. Verhoudings met God en ander ly baie keer skade as gevolg van hierdie nuwe manier van lewe.

Kinders is in besonder vatbaar vir die effekte van tegnologie - hulle breine is nuuskierig en slurp inligting op soos ’n spons. Sosiale media pas perfek in by kinders en tieners se natuurlike behoefte na sosialisering, maar juis daarom word dit vinnig iets wat hulle voel hulle nie sonder kan nie.

Connect is nie net ’n tydige nie, maar ook keurige en wonderlike hulp vir jeugleiers, onderwysers en ouers wat met verantwoordelikheid en omgee hulle kinders deur die stroomversnellings van ’n moderne tegnologies gedrewe wêreld wil stuur. Minette Krog, Antoinette Erasmus en die span van KidsXpress moet geluk gewens word met hierdie publikasie. Dit sluit belangrike onderwerpe in, wat met kreatiwiteit en vaardigheid aangebied word.

Mag dit diepte bring in ’n wêreld wat voortstoom!”

Dr Hugo Theron is ’n kliniese sielkundige wat ’n spesifieke belangstelling in kinders en tieners het. Hy het sy PhD-navorsing gedoen oor die gebruik van sosiale media en die impak wat dit op tieners het.

R 225.00
7 Lesse om kinders te begelei om met God en met ander in ’n digitale wêreld te connect.

 


Wys jou Waardes
 

saam met Koning Kennis
deur Tania Schultz

Wyse woorde oor waardes uit die boek Spreuke om 7- tot 13-jariges te help om as God se kinders te lewe.
Vir gebruik tydens die kinderfokus in ’n erediens, saalopening, jeugaksie, sel- of omgeegroep.

Meer oor Wys jou waardes

• 12 volledige lesse met inleidende speletjies, Bybelverhale, persoonlike toepassings en stories. 
• Kan as ’n reeks of enkeltemas aangebied word.
• Geskik vir groot- of kleingroepe.
• Aanpasbaar vir aanbiedings tussen 10- en 30 minute.
• CD met volkleur-plakkate en PowerPoint-skyfies.
• Reproduseerbare werkkaarte. 

Terugvoer oor Wys jou waardes
Spreuke in kindertaal – dit is voorwaar ‘n deurbraak. Hier word elf van die belangrikste waardes of dissiplines in Spreuke in die kind se hart neergesit om sodoende hul hele menswees in ‘n bepaalde rigting te stuur. Om oor reëls, dissiplines en waardes te praat sodat hulle nie verveeld raak en daar sit met ‘n houding van “Ag, hier kom dit al weer” nie, is ‘n Goddelike gawe. Tania slaag met Wys jou waardes daarin om op ‘n vars manier gewone, ou waarhede aan te spreek, op so ‘n wyse dat kinders met nuwe oë daarna kyk en met nuwe ore daarna luister. Die temas word prettig, prakties, lewensvatbaar en maklik toepasbaar aangebied met ‘n duidelike reguit boodskap.
Ds. Bekker Nieuwoudt, Strooidakkerk, Paarl

Frederick Douglas het gesê: “It’s easier to build strong children, than to repair broken men.” Wys jou waardes is so reg in die kraal van die basis van Christelike onderrig, opvoedkundige stimulasie, die onderbou wat ons kinders nodig het en dit gebeur alles so speel-speel, maar ongelooflik doelgerig. Die kinders gaan besig wees om aan ’n waardesisteem te bou, sonder dat dit voel of hulle op die skoolbanke sit. Die materiaal is prettig en verhoudingsgerig en skep ruimte vir die kinders van jonk tot oud om gestimuleer te word om vrae te vra en elke waarde hulle eie te maak. Die reeks gaan daagliks deel wees met my doen en late met my eie kinders, kinders op skoolvlak en by die kerk. Dankie KidsXpress dat julle my hande sterk maak en my bemagtig om met die reeks werklik ‘n verskil te maak in my eie en in ander mense se kinders se lewens. Julle maak dit lekker om kinders op alle vlakke te bedien!
Ds. Santie Nel, NGK Kimberley-Harmonie

KidsXpress se nuwe Wys jou waardes-reeks is weereens ’n wenner-lesreeks propvol Woord-waarhede waaroor elke kinderwerker beslis baie opgewonde kan wees. Die lesse is so geskryf dat dit lekker aangepas kan word volgens die behoefte en beskikbare tyd vir verskillende situasies en is daarom ’n ideale geskenk vir enige kinderwerker, onderwyser, kinderkerk aanbieder of bv. predikant wat ’n kindermoment wil inbring tydens die erediens. Die kinders sal beslis die praktiese toepassings en kreatiewe speletjies wat ervaringsleer bevorder, baie geniet. My gebed is dat baie kinders deur hierdie lesreeks bereik sal kan word en so kan leer om daardie waardes te wys wat werklik belangrik is volgens dit wat God se Woord vir ons leer.
Minette Krog
Kinderevangelisasie projekkoördineerder: Helderberg Uitreik

Waardes moet van kleins af vir kinders geleer word sodat hulle dit vir die res van hulle lewens kan saamdra. Met die Wys jou waardes-reeks kan ouers, opvoeders en jeugleiers noodsaaklike waardes op ’n prettige manier aan kinders verduidelik. Dit is ’n praktiese gids propvol idees oor hoe om waardes deel te maak van kinders se leefwêreld. Die gids is maklik verstaanbaar en die ideale wyse om kinders ook vertroud te maak met die Bybel.
Anda Theunissen, Adjunkhoof: Laerskool Hendrik Louw, Strand

R 175.00
Wyse woorde oor waardes uit die boek Spreuke om 7- tot 13-jariges te help om as God se kinders te lewe.
Top