Language / Taal

 1. Kinderbediening Hulpbronne

  Uitgewerkte Programme

  Interaktiewe Bybelstudies

  Bybellesse

  Liedjies

  Hulpmiddels

 2. Kinderbediening Hulpbronne

  Uitgewerkte Programme

  Interaktiewe Bybelstudies

  Bybellesse

  Liedjies

  Hulpmiddels

 3. Kinderbediening Hulpbronne

  Uitgewerkte Programme

  Interaktiewe Bybelstudies

  Bybellesse

  Liedjies

  Hulpmiddels

 4. Kinderbediening Hulpbronne

  Uitgewerkte Programme

  Interaktiewe Bybelstudies

  Bybellesse

  Liedjies

  Hulpmiddels

 5. Kinderbediening Hulpbronne

  Uitgewerkte Programme

  Interaktiewe Bybelstudies

  Bybellesse

  Liedjies

  Hulpmiddels

 6. Kinderbediening Hulpbronne

  Uitgewerkte Programme

  Interaktiewe Bybelstudies

  Bybellesse

  Liedjies

  Hulpmiddels

KidsXpress jaartemas vir 2014 ????? (ander opskrif en teks??)

KidsXpress word graag in 2014 ‘n vennoot om kinders in jou gemeente opgewonde te maak oor God en sy Woord!

Hoe kan KidsXpress se Jaar
temas in my gemeente se Kleuterkerk en Sondagskool/ Jeugaksie werk? KidsXpress se jaarreekse is uiters geskik vir gebruik in kleingroepe en is spesiaal daarvoor ontwikkel. Elke reeks volg ’n spesifieke tema. Al die aktiwiteite (speletjies, Bybelverhale, gebedstyd en invul-aktiwiteite/handaktiwiteite) help om die temas in kinders se lewens vas te lê in ’n inter-aktiewe kleingroep omgewing.
KidsXpress se materiaal is so opgestel dat die groepleier die metode baie vinnig bemeester. Elke aanbieding volg ‘n vasgestelde patroon wat die aanbieder help om die kinders gemaklik en met vertroue geestelik te begelei. Die gevolg is dat die kinders self ook op hulle beurt binne die groep gemaklik en veilig voel. ’n Verdere bonus is dat kinders graag weer en weer kom wat dissipline en bywoning deur die loop van die jaar laat verbeter. Elke jaargroep kan ’n ander tema volg of die reekse kan in drie jaar siklusse gebruik word vir 3- tot 6-jariges, Graad 1-3 en Graad 4-7. 2- tot 3-jariges moet verkieslik apart bedien word.

Kleuters
Elke reeks bevat
1.     Handleiding vir die aanbieder met sestien volledig uitgewerkte lesaanbiedinge. 2.     CD met reproduseerbare hulpmiddels en werkkaarte asook liedjies wat by die  aanbieding van die dag aansluit.
Jaargroep  Jaarreeks  Verwagte uitkoms 
 2 – 3 jaar  Wikkelwurms
Wikkelwurm-handpop (mede-aanbieder) ook beskikbaar
2- tot 3-jariges ontdek hoe wonderlik God hulle lyfies en die wêreld rondom hulle gemaak het. Deur heerlike bak-en-brou-aktiwiteite word al die sintuie van die kleintjies betrek.
 3 – 4 jaar  Dapper Stappers Ontmoet Bybelkarakters soos Moses, Josef, Elia en Jona. Saam met die karakters leer die kleintjies meer van God, hulleself en die wêreld waarin hulle grootword.
4 – 5 jaar Verkleurmannetjies Die evangelie word d.m.v. kleure aan die kleuters oorgedra. Na die reeks behoort die kleuters die basiese waarhede van die evangelie goed te begryp.
5 – 6 jaar Groei-goggas Groei-goggas begin met 'n oorsig van die evangelie d.m.v. kleure. Die laaste kleur is groen wat oor geestelike groei handel en waarop Groei-goggas fokus. Kleuters speel-speel tot in die wêreld van die Bybel en maak kennis met Bybelse kos, klere en gewoontes en ontdek dat die Bybel 'n skatkis vol kosbare skatte is.
Graad 1-3 Elke reeks bevat 1.     ’n Handleiding vir groepleiers met 24 uitgewerkte programme met speletjies, saamgesels-Bybelstudies en visuele hulpmiddels. 2.     Werkboekies vir kinders. Vyf boekies is reeds by die aankoopprys ingesluit. Meer boekies kan bestel word soos benodig. Fotokopiëring van boekies is streng verbode. 3.      ‘n CD met ’n temalied en reproduseerbare hulpmiddels
Gr 1 of Gr 1 - 3 Eendag as ek groot is …
Die eerste tema van ’n drie-jaar reeks
.
In hierdie reeks droom ons saam met die kinders oor wat hulle eendag wil word. Ons gaan krap in die verlede en leer karakters in die Bybel ken by wie ons soveel leer. Maar ons bring ook die drome en die verhale bymekaar om saam te dink oor wat elke kind VANDAG kan kies, kan doen, kan glo.
Gr 2-3 of Graad 1-3 Ken jy vir Jesus? Die tweede tema van ‘n drie-jaar reeks. Die reeks wil vensters oopmaak op wie Jesus is, wat Hy kom doen het, vertel het, hoe Hy lewens aangeraak het terwyl Hy op aarde geloop het, en hoe Hy dit steeds kan en wil doen. Op ‘n dieper vlak vra ons: “Ken jy vir Jesus?” en bedoel daarmee: Het jy ‘n persoonlike verhouding met Hom? Is Hy jou Here, jou Held, jou Koning? Hopelik word die kinders ook geïnspireer om lewenslank meer oor Jesus te leer.
Graad 4 - 7 Elke reeks bevat 1.     ’n Handleiding vir groepleiers met 24 uitgewerkte programme met speletjies, saamgesels-Bybelstudies en visuele hulpmiddels. 2.     Werkboekies vir kinders. Vyf boekies is reeds by die aankoopprys ingesluit. Meer boekies kan bestel word soos benodig. Fotokopiëring van boekies is streng verbode. 3.     In die Kollig en Survivor Israel bevat ook ‘n CD met ’n temalied en reproduseerbare hulpmiddels
Gr 4 Amazing race @ kruis Of Kinders word aanmoedig om voluit aan die Christen-wedloop deel te neem en fiks te bly vir die wedloop deur geestelike oefeninge te doen en gereeld God se Woord-vitamines in te neem.
Gr 4 God se Boek van Wêreldrekords Hierdie reeks is propvol verstommende feite en verhale oor rekords in die natuur, die mens en die wêreld rondom ons wat die kinders in jou groep se oë sal laat rek! ’n Opwindende, kreatiewe benadering om die WOW-wonders uit die Woord by kinders tuis te bring en hulle te laat ontdek: God is die wêreld se voorste rekordhouer!
Gr 5 My Blink ID Help kinders om hul ou, dowwe ID in te ruil vir ’n splinternuwe een! Ontdek watter voorregte die nuwe ID in Jesus bring en gesels oor die lawwe IDees wat ons soms oor onsself en ons vriende het. Blink IDees om  kinders te help om hul ID in Jesus te ontdek en uit te leef.
Gr 6 In die kollig
’n Oorsigreeks vanaf Genesis tot 2 Samuel
In dié jaarreeks maak ons of ons by ’n filmstudio werk. Ons gaan die verhaal van ons fliek kry uit Genesis tot 2 Samuel. Die kollig val op die Bybel. Ons fliek gaan handel oor ’n ware verhaal waarin God  die hoofkarakter is.
Gr 7 Survivor Israel
’n Oorsigreeks vanaf 1 Konings tot Maleagi
Terwyl die kinders aan lekker Survivor-uitdagings gaan deelneem, gaan hulle ook in die Bybel kyk hoe die stamme van Juda en Israel, God se spesiale volk, survive het – van Jerusalem na Exile en weer terug.


Ons wil gemeentes graag aanmoedig om vir elke groepleier ’n handleiding en vir elke kind ’n werkboekie aan te koop
en nie die materiaal te fotostateer nie.
Gehoorsaam die kopieregwet en ondersteun KidsXpress op hierdie manier.

Top