Language / Taal

Gebedsversoeke
Bid asseblief vir beskerming, fisiese en geestelike krag, sowel as kreatiwiteit en genoegsame tyd vir almal wat betrokke is by die voltooiing van KidsXpress se publikasies.  Wat het hulle nodig?
Finansiële bydraes
Gebedsondersteuning Hoe kan jy finansiëel help?
Donateurs:
Bankrekening by Eerste Nasionale Bank [ENB], Somerset-Wes
Takkode: 200-512
Rekening: 620 809 36613

Top